MMC Product Showroom
Funkcja rozszerzonej rzeczywistości

Augmented Reality Application Zrób krok poza rzeczywistość, do wirtualnego świata narzędzi Mitsubishi Materials i doświadcz ich w nowy sposób, dzięki funkcji skanera w aplikacji. Aktywuj skaner poprzez wybór opcji "Start AR Scanner" na końcu tego tekstu. Funkcja kamery w telefonie komórkowym uruchomi się automatycznie. Jeśli na ekranie wyświetli się monit, proszę zezwolić na uruchomienie kamery. Teraz zeskanuj swoim telefonem kartę markera znajdującą się w wyznaczonym miejscu w katalogu.
Marker Cards

Góra